SFW Language Consulting

Professional in intercultural communication 

Språkträning i Svenska för nybörjare/Svenska som andra språk

 

Intensivkurs i svenska för nybörjare, för företag som anställer utländska medarbetare som behöver lära sig svenska snabbt, individuellt och professionellt.   

Kurser: individuellt eller i grupp  

Svenska för nybörjare steg 1 och 2 med skräddarsytt upplägg och schema. Kommunikativt inriktad.  

Innehåll:

  • Steg 1: Grundläggande grammatiska strukturer, skriftliga och muntliga övningar, interkulturella aspekter, 32 tim (eller enl. överenskommelse)
  • Steg 2: Fördjupning i grammatiska strukturer, ordförråd, skriftliga övningar, ”svenska i vardag” – special terminologi mm, 32 tim (eller enl. överenskommelse)

     

Målet är att snabbt och effektivt kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska inom det område som önskas. Språk lär man sig bäst genom att tala samt i verklighetsnära situationer. Undervisningen är interaktiv och resultatorienterad och använder också nya medier (data, Internet).     

Deltagare: Efter överenskommelse  

Program: Efter överenskommelse

  • Schemakurs: t.ex 32 undervisningstimmar à 45 minuter, en till två sammankomster per vecka
  • Intensivkurs: t.ex. 5 x 4-8 timmar per vecka

Kursstart och lokal: Läraren kommer hem till eleven eller till ert företag på tider som passar er efter överenskommelse  

Pris: Baseras på antal elever och omfång. Moms, litteratur och eventuell milersättning tillkommer.