SFW Language Consulting

Professional in intercultural communication 

Språkträning i Tyska

 

Vi erbjuder intensiv språkträning i tyska i skrift och tal på alla olika nivåer.   

Kurser:  individuellt eller i grupp  

 • Intensivkurs för nybörjare samt fortsättningskurser i tyska med skräddarsytt upplägg och schema på alla nivåer
 • Konversationstyska
 • Business-anpassad tyskundervisning, t.ex. att arrangera möten, presentationer, rapporter, ta emot tyska besökare, prata i telefon, göra beställningar m.m.

      

Målet är att snabbt och effektivt kunna kommunicera muntligt och skriftligt på tyska inom det område som önskas. Språk lär man sig bäst genom att tala samt i verklighetsnära situationer. Undervisningen är kommunikativ och resultatorienterad och använder också nya medier (data, Internet).   

Deltagare:                Efter överenskommelse  

Program:                  Efter överenskommelse

 • Schemakurs: t.ex. 32 undervisningstimmar à 45 minuter, en till två sammankomster per vecka
 • Intensivkurs: t.ex. 5 x 4-8 timmar per vecka

Kursstart och lokal: Läraren kommer till ert företag på tider som passar er eller efter överenskommelse  

Pris:                         Baseras på antal elever, omfång och nivå. Moms, litteratur och eventuell milersättning tillkommer.


Varför tyska?

 • Tyska är det största språket i Europa. Mer än 90 millioner människor har tyska som modersmål.
 • Tyskland är Sveriges största handelspartner! Den stora tyskspråkiga marknaden är intressant för ditt företag.
 • Tyskland är landet i världen som har flesta och största industri mässor.
 • Tyska är ett viktigt kontaktspråk inom europeisk handel, även när det gäller staterna i Östeuropa där engelskan inte ännu är etablerad.
 • Tyskland är Sveriges närmaste granne utanför Norden, hela logistiken på landvägen går genom Tyskland.
 • Tyska är ett av världens viktigaste kulturspråk. Tysk skönlitteratur, tysk musik och tysk vetenskap har en stark ställning i den europeiska kulturtraditionen.
 • Tyska är ett viktigt turistspråk.
 • De flesta turister i Sverige är tyskar.

Frankfurt/Main


Eftersom förmågan att tala engelska inte är lika utbredd i tysktalande länder som i Sverige måste du kunna använda tyska för såväl sociala som yrkesmässiga kontakter.

För Sverige är alltså tyskan ett väldigt viktigt språk !